رئیس دانشکده

      دکترمهدی حاجی ولیئی

      تحصیلات:  دکتری تخصصی

      مرتبه علمی:  دانشیار فیزیک

      ایمیل:  tu.fanni@basu.ac.ir

      وب سایت:  http://tuyserkan.basu.ac.ir/

     تلفن:  5-34947770-081

     تلفن داخلی:  105

    آدرس:   آدرس : استان همدان -شهرستان تویسرکان - بلوار شهید بهشتی -

    خیابان حاج ناصر بحری اصفهانی دانشکده فنی و منایع طبیعی تویسرکان کد پستی :6581869819

      توضیحات:  سوابق اجرایی و رزومه