دوره کارشناسی

فرم ها

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

                                         

 

 

آئین نامه های اساتید و اعضاء هیات علمی آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
آئین نامه های کارکنان

آیین نامه ارائه مستندات ارتقاء رتبه کارکنان

دستورالعمل ادامه تحصیل، پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی اعضاء غیر هیأت علمی

آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

منشور اخلاقی کارکنان

آئین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

آئین نامه های دانشجویان

 شیوه_‌نامه_اجرایی_آیین_نامه_انضباطی

آئین نامه انضباطی دانشجویان

گزیده ای از آیین نامه و شیوه نامه اجرایی شورای انضباطی

شیوه نامه اجرایی آئین نامه کمیته انضباطی 

 

****************************************************************************

کاربرگ های اساتید و اعضاء هیات علمی فرم درخواست کالا
کاربرگ های کارکنان

دستور العمل تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان

دستورالعمل انتخاب کارمند نمونه

فرم ارزیابی عملکرد گروه یک

فرم ارزیابی عملکرد گروه دو

فرم ارزیابی عملکرد گروه سه

فرم ارزیابی عملکرد گروه چهار

ارتقاء رتبه کارکنان

تبدیل وضع پیمانی به رسمی آزمایشی

تقلیل ساعت کار

درخواست استعفا

درخواست اعطاء پایه تشویقی

درخواست انتقال به دانشگاه

درخواست بازخریدی یا قطع همکاری

درخواست بازنشستگی پیش از موعد

درخواست تمدید مأمور به خدمت در دانشگاه

درخواست مأمور به خدمت شدن به دانشگاه

درخواست مرخصی بدون حقوق

فرم ادامه تحصیل کارکنان

فرم اعمال مدرک کارکنان

فرم بند یک ماده 

فرم پیشنهاد انتصاب- تصدی مشاغل پست اعضاء در پست های مدیریتی

فرم پیشنهاد انتصاب- تصدی مشاغل پست اعضاء در پست های مدیریتی

فرم درخواست مرخصی ساعتی

فرم درخواست کالا

فرم ثبت نام در کارگاه های مجازی

کاربرگ های دانشجویان فرم کارآموزی- 6 برگی

فرم تعهد نامه وام دانشجویی