نمایشگر یک مطلب

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

جدول پرسنل دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

 

 

 

   

 

جعفر بختیاری 

مسئول آموزش

۰۸۱۳۴۹۴۷۷۷۰ داخلی ۱۰۹ و ۱۱۰ 

مستقیم : ۳۴۹۴۷۷۷۴

صابر بیات

     کارپرداز ۰۸۱۳۴۹۴۷۷۷۰ داخلی 126  

یاسر مالمیر

تاسیسات 08134347770  
 

 

 

کارکنان