نمایشگر یک مطلب

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

جدول پرسنل دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

 

 

نام و نام خانوادگی

واحد سازمانی

شماره مستقیم

شماره داخلی

پست الکترونیکی 

 

سجاد الوندی

تغذیه

 

108

   

معین الوندی

امور دانشجویی

 

 

   

جعفر بختیاری 

مسئول آموزش

34947774

 110

eamoozesh99@gmail.com

صابر بیات

امور فرهنگی

 

126    

یاسر مالمیر

تاسیسات   107    

 محمد میرزاجانی

حراست   119    

سپیده نوربخش

آموزش و آی تی   109 s.nourbakhsh@basu.ac.ir  
 

 

 

کارکنان