نمایشگر یک مطلب

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

جدول پرسنل دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

 

 

حامد عطریان

مسئول امور اداری ،دانشجویی،فناوری ارتباطات ،روابط عمومی

تلفن : ۰۸۱۳۴۹۴۷۷۷۰  داخلی ۱۰۷

تلفن مستقیم  : ۰۸۱۳۴۹۴۶۰۰۱

 

جعفر بختیاری 

مسئول آموزش

۰۸۱۳۴۹۴۷۷۷۰ داخلی ۱۰۹ و ۱۱۰ 

مستقیم : ۳۴۹۴۷۷۷۴

صابر بیات

     کارپرداز ۰۸۱۳۴۹۴۷۷۷۰ داخلی 126

 

     
 

 

 

کارکنان