نمایشگر یک مطلب

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

جدول پرسنل دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان سازمانی

شماره مستقیم

شماره داخلی

پست الکترونیکی 

 

معین الوندی

 

 

108

   

جعفر بختیاری 

مسئول آموزش

34947774

 110

eamoozesh99@gmail.com

صابر بیات

کارپرداز

 

126    

یاسر مالمیر

تاسیسات   107    

 محمد میرزاجانی

امین اموال        

سپیده نوربخش

    109 s.nourbakhsh@basu.ac.ir  
 

 

 

کارکنان