اساتید دانشکده

مجید دولتی

مجید دولتی

مجید دولتی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمید احمدی اثر خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی ارزن بر تغییر ریز اقلیم پوشش گیاهی، عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum) در نظام کشت پاییزه در منطقه جیرفت کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/19
صادق احمد یوسفی پارزیابی و بهینه سازی یک دستگاه نشاء کارخودگردان جدید-مطالعه موردی کشت نشاء پیاز کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/02
محمد رفیعی سربیژن نسب تأثیر اعمال میدان مغناطیسی بر شاخص های جوانه زنی و رشد اولیه بذر گیاه جعفری و مطالعه ماندگاری اثر میدان در بذر کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
حسین صادقین طراحی، ساخت و ارزیابی یک نوع تیغه جدید برای تیلرهای دستی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/16
زهرا صفری پیاده سازی یک سامانه ماشین بویایی برای شناسایی و طبقه بندی انواع مختلف زیره کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/17
زهره مولایی بررسی کیفیت و تشخیص تازگی گوشت شتر به کمک فن آوری ماشین بینایی و پردازش تصویر کارشناسی دانلود 1396/04/03
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30)
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 01 | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
مهندسی فاکتورهای انسانی 1013031 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
رسم فنی 1015057 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
رسم فنی 1015057 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
روشهای تولید 1013021 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1401/04/05 (08:30 - 10:30)
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
مهندسی فاکتورهای انسانی 1013031 3 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/28 (16:00 - 18:00)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
روشهای تولید 1013021 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00)
استاتیک و مقاومت مصالح 1013019 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30)
اصول فرآوری خشکبار 1015098 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
مهندسی فاکتورهای انسانی 1013031 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/16 (09:00 - 11:00)
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1015093 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/16 (09:00 - 11:00)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00)
رسم فنی و نقشه کشی 1015006 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00)
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2