بازگشت به صفحه کامل

دریافت کارت ورود به جلسه و زمانبندی جدید امتحانات نیمسال 4001

دریافت کارت ورود به جلسه و زمانبندی جدید امتحانات نیمسال 4001


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه با اینکه امتحانات پایان نیمسال ۴۰۰۱ به صورت آنلاین برگزار می شود به منظور کنترل ترافیک سرورها برخی از ساعات امتحانات به ساعت دیگری در همان روز منتقل گردیده و مبنای برگزاری آزمون پایان ترم آخرین ساعت ثبت شده در سامانه گلستان می باشد لذا خواهشمند است به سامانه گلستان گزارش ۴۲۸ مراجعه و برنامه امتحانی خود را مجددا بررس  نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :