تحصیلات تکمیلی

آئین نامه ها

11 Oct 2014
کد خبر : 6722495
تعداد بازدید : 8


* آئین نامه آموزشی دانشگاه *


  1-آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 

        1-1-  اطلاعیه تغییر آئین نامه آموزشی برای دانشجویان کارشناسی 1391 و بعد از آن

   2- آئین نامه کاردانی و کارشناسی ورودی های 1390 و ماقبل از آن

   3- آئین نامه مهمانی و انتقالی 

         3-1- بخشنامه میهمان دائم

   4- آئین نامه اجرائی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

   5- آئین نامه اجرائی شورای بررسی موارد خاص استانی 

    6- آئین نامه شرایط و ضوابط پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد

   7- آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

    8- آئین نامه دوره های کارشناسی ارشد

    9- آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل  در دانشگاه های خارج از کشور

    10- آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه 

    11- آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

    12-ریز دروس عمومی در مقطع کارشناسی

    13- نحوه اخذ دروس تربیت بدنی