بازگشت به صفحه کامل

کارگاه کامپیوتر

کارگاه کامپیوترکارگاه کامپیوتر


گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
نام آزمایشگاه: کارگاه کامپیوتر
نام سرپرست: مدرس مربوطه
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: tu.fanni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: کارگاه کامپیوتر یکی از کارگاه های عمومی دانشکده بشمار آمده و میتوان گفت که تمامی گروه های آموزشی بر حسب نیاز و درخواست اساتید و دانشجویان از این کارگاه بهرمند میشوند. در این کارگاه برخی دروس تخصصی گروه ها نیز تدریس میگردد. در کارگاه کامپیوتر با توجه به درخواست های دانشجویان کلاس های آموزشی و فوق العاده در ساعات غیر درسی تشکیل میشود و خوشبختانه دانشجویان نیز استقبال چشم گیری از این کلاس ها دارند.

نمایی از کارگاه کامپیوتر