لیست کارگاه ها و آزمایشگاه ها

آزمایشگاه فیزیک 1

آزمایشگاه فیزیک 1آزمایشگاه فیزیک 1


گروه آموزشی: همه گروه ها
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیک 1
نام سرپرست: مدرس مربوطه
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: tu.fanni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: آزمایش های زیر در این آزمایشگاه برگزار می گردد : - اندازه گیری طول، جرم و تقعر (I) - اندازه گیری چگالی به روش ارشمیدس و اندازه گیری زمان عکس العمل شخص (II) - اصطکاک - سرعت، شتاب و قانون دوم نیوتن - تعادل - حرکت پرتابی - آونگ کاتر - برخورد - حرکت دورانی - حرکت هماهنگ ساده، سقوط آزاد و آونگ ساده

null

null

null