لیست کارگاه ها و آزمایشگاه ها

آزمایشگاه فیزیک 2

آزمایشگاه فیزیک 2آزمایشگاه فیزیک 2


گروه آموزشی: همه گروه ها
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیک 2
نام سرپرست: مدرس مربوطه
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: tu.fanni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: در آین آزمایشگاه آزمایشات زیر انجام می شود : آشنایی با دستگاه های اندازه گیری: روش های اندازه گیری مقاومت : دستگاه اسیلوسکوپ ( موج نما ) مبدل ها ( ترانسفورماتورها ) طراحی آمپرمتر و ولت متر

null

null

null