لیست کارگاه ها و آزمایشگاه ها

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکیآزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی


گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
نام سرپرست: مدرس مربوطه
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: tu.fanni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

null

null

null

null

null

null

null