لیست کارگاه ها و آزمایشگاه ها

ازمایشگاه مدار های منطقی

ازمایشگاه مدار های منطقیازمایشگاه مدار های منطقی


گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
نام آزمایشگاه: ازمایشگاه مدار های منطقی
نام سرپرست: مدرس مربوطه
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: tu.fanni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: فهرست آزمایش ها: ۱-گیت های منطقی ۲-طراحی مدارات ساده با گیت ها ۳-آشنای با مدارات ترکیبی ۴-نمایشگرها ۵-مدارات ترکیبی پیشرفته تر ۶-فلیپ فلاپ ها ۷-شمارنده های سنکرون ۸- تراشه های TTL و CMOS ۹- عملکرد تراشه های ۷۴۳۲ ۱۰- مدار مقایسه کننده ۱۱- تراشه ۷۴۰۰ ۱۲- طراحی اینکودر ۱۳- توزیع کننده اطلاعات یک به چهار(دی مالتی پلکسر) ۱۴- مالتی پلکسر ۱۵- فیلیپ فلاپ RS ۱۶- فلیپ فلاپ D ۱۷- مقسم فرکانسی ۱۸- مدار تمام جمع کننده

null

null

null

null