اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

1- به اطلاع دانشجویان شهریه پرداز میرساند مهلت پرداخت بدهی شهریه تحصیلی تا قبل از تاریخ انتخاب واحد ترم اول سالتحصیلی 97-1396 می باشد . لذا ضروریست دانشجویان عزیز با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه - لینک سیستم جامع دانشگاهی گلستان از مبلغ بدهی شهریه خود اطلاع حاصل نموده و اقدام به پرداخت آن نمایند. 2- کلیه دانشجویان نوبت دوم موظفند بابت انتخاب واحد ترم اول سالتحصیلی (97-1396 ) هفتاد درصد (70% ) شهریه را پرداخت نمایند. 3- کلیه دانشجویان روزانه مشمول شهریه موظفند بابت انتخاب واحد سالتحصیلی (97-1396 ) نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند. 4- بدیهی است پرداخت صرفاً به صورت الکترونیکی امکان پذیر بوده و در صورت عدم تسویه حساب در تاریخ مقرر, عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.

1-  به اطلاع دانشجویان شهریه پرداز میرساند مهلت پرداخت بدهی شهریه تحصیلی تا قبل از تاریخ انتخاب واحد ترم اول سالتحصیلی    97-1396 می باشد . لذا ضروریست دانشجویان عزیز با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه -  لینک سیستم جامع دانشگاهی گلستان از مبلغ بدهی شهریه خود اطلاع حاصل  نموده و اقدام به پرداخت آن نمایند.

2-  کلیه دانشجویان نوبت دوم موظفند بابت انتخاب واحد ترم اول سالتحصیلی (97-1396 ) هفتاد درصد (70% ) شهریه را پرداخت نمایند.

3-  کلیه دانشجویان روزانه مشمول شهریه موظفند بابت انتخاب واحد سالتحصیلی (97-1396 ) نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند.

4-   بدیهی است پرداخت صرفاً به صورت الکترونیکی امکان پذیر بوده و در صورت عدم تسویه حساب در تاریخ مقرر, عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.