بازدید از کارخانه فیلتر سرکان

بازدید از کارخانه فیلتر سرکان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بازدید از کارخانه صنعتی فیلتر سرکان توسط ریاست محترم، اساتید و اعضاء محترم هیات علمی دانشکده فنی تویسرکان

 بازدید از کارخانه صنعتی فیلتر سرکان توسط ریاست محترم، اساتید و اعضاء محترم هیات علمی  دانشکده فنی تویسرکان و همکاری های دوجانبه در خصوص ارتباط میان صنعت و دانشگاه، همچنین برنامه  ریزی جهت بازدید مجدد و ارتقاء سطح علمی دانشجویان گرامی در بحث نکات عملی از برنامه های مد نظر دانشکده فنی تویسرکان در برنامه های بعدی بازدیدها می باشد