تایید پیش ثبت نام خوابگاه

تایید پیش ثبت نام خوابگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 دانشجوی گرامی :

 

 پیش ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.

               لطفا به نکات ذیل توجه فرمائید:

 

دانشجویانی که پیش ثبت نام خوابگاه را انجام داده اند از تاریخ 97/7/1 الی 97/7/4 می توانند جهت ثبت نام نهایی با همراه داشتن مدارک ذیل به امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده (اتاق 306) مراجعه نمایند.
1- فرم تکمیل شده تعهد نامه ( دانشجویانی که در سال گذشته در خوابگاه ساکن بوده اند و فرم تعهد نامه را تکمیل نموده اند نیازی به ارائه مجدد تعهد نامه ندارند). دانلود فرم تعهد نامه سکونت در خوابگاه
2- فیش واریز شده شهریه خوابگاه                                                                                                                                                                                                                                                                     


تذکر1: اعلام اسامی دانشجویان هم اتاقی صرفا جهت برنامه ریزی بوده و در صورت امکان و شرایط و ظرفیت اتاق ها ، دانشکده بر اساس در خواست دانشجویان اقدام خواهد کرد و در غیر اینصورت دانشجویان طبق چینش اداره خوابگاه ها موظف هستند در اتاق ها اسکان پیدا کند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
تذکر2:دانشجویانی که سال گذشته درخوابگاه ساکن بوده و تسویه حساب و تحویل اتاق را را از طریق سرپرستان خوابگاه انجام نداده اند لازم است  قبل از ثبت نام تسویه حساب خود را انجام داده و سپس نسبت به ثبت نام در سال تحصیلی 98 -97 اقدام   نمایند، در غیر اینصورت  ثبت نام   این افراد انجام نخواهد شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

بازگشت به صفحه اصلی