تعطیلی کلاس ها

تعطیلی کلاس ها


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بدینوسیله به اطلاع می رساند به علت بارش برف وسختی تردد کلیه کلاس های روز دوشنبه95/11/11تعطیل می باشد در ضمن فعالیت های اداری با 2 ساعت تاخیر آغاز می شود.

بدینوسیله به اطلاع می رساند به علت بارش برف وسختی تردد کلیه کلاس های روز دوشنبه95/11/11 تعطیل می باشد

در ضمن فعالیت های اداری با 2 ساعت تاخیر آغاز می شود.