رزرو غذا برای دانشجویان جدیدالورود به صورت حضوری و سایر دانشجویان از طریق سامانه تغذیه صورت می گیرد

رزرو غذا برای دانشجویان جدیدالورود به صورت حضوری و سایر دانشجویان از طریق سامانه تغذیه صورت می گیرد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان جدیدالورود جهت دریافت غذا لازم است نسبت به اخد ژتون از دفتر امور دانشجویی دانشکده ( اتاق 306) تا قبل از ساعت 12 هر روز اقدام نمایند

  دانشجویان جدیدالورود جهت دریافت غذا لازم است نسبت به اخد ژتون از دفتر امور دانشجویی دانشکده ( اتاق 306) تا قبل از ساعت 12 هر روز اقدام نمایند

خاطرنشان می سازد از زمانی که دانشجویان جدیدالورود، کارت دانشجویی خود را دریافت نمایند، باید همانند سایر دانشجویان دانشگاه، از طریق سامانه تغذیه نسبت به رزرو وعده های غذایی خود اقدام نمایند.

ضمنا قیمت غذای دانشجویی به صورت قیمت حداقل و قیمت حداکثر، توسط صندوق رفاه دانشجویان، طی ابلاغیه ای به همه دانشگاه ها از جمله دانشگاه بوعلی سینا ابلاغ می شود و دانشگاه ها نیز برآن اساس قیمت انواع غذای خود را تعیین می نمایند و لازم به ذکر است که دانشگاه ها به صورت داخلی نمی توانند قیمتی بیش از این ابلاغیه را برای غذای دانشجویی تعیین نمایند.

سایر دانشجویانی هم که به دلیل مشکل سامانه تغذیه نمیتوانند غذای خود را رزرو نمایند میتوانند تا ساعت 12 هر روز نسبت به رزرو غذای روزهای بعدی خود به دفتر امور دانشجویی ( اتاق 306) مراجعه نمایند.