نحوه توزیع غذا در خوابگاه و دانشکده

نحوه توزیع غذا در خوابگاه و دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویان محترم از مورخ94/8/18 توزیع غذا در خوابگاه فقط با کارت دانشجویی صورت می گیرد

قابل توجه دانشجویان محترم 

از مورخ94/8/18 توزیع غذا در خوابگاه فقط با کارت دانشجویی صورت می گیرد دانشجویان توجه داشته باشند محل رزرو غذا را با دقت انتخاب نمایند اگر در دانشکده حضور دارند در سلف دانشکده و اگر در خوابگاه حضور دارند در سلف خوابگاه ، در صورت اشتباه در رزرو غذا دانشجو خود مقصر بوده و هیچ عذری پذیرفته نیست. ضمنا از تاریخ فوق به دانشجویانی که هنوز کارت دانشجویی نگرفته اند غذا تحویل نخواهد شد.

امور دانشجویی دانشکده