نشست هماهنگی و پیگیری مشکلات دانشجویان شاهد وایثارگر

نشست هماهنگی و پیگیری مشکلات دانشجویان شاهد وایثارگر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نشست هماهنگی و پیگیری مشکلات دانشجویان شاهد وایثارگر در مورخ 6/10/94 جلسهای با موضوع پیگیری مشکلات دانشجویان شاهد وایثارگر در دانشکده فنی تویسرکان برگزار گردید.

نشست هماهنگی و پیگیری مشکلات دانشجویان شاهد وایثارگر در مورخ 6/10/94 جلسهای با موضوع پیگیری مشکلات دانشجویان شاهد وایثارگر در دانشکده فنی تویسرکان برگزار گردید.

در این مراسم مشکلات و مسائل آموزشی و پژوهشی دانشجویان ایثارگر مطرح و مصوباتی جهت تسهیل امور برای این عزیزان در پی داشت.