پیام تسلیت

پیام تسلیت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر خدابخشی با نهایت تاسف، این مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده ی محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمائیم

جناب آقای دکتر خدابخشی

با نهایت تاسف، این مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده ی محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمائیم

از طرف: کارکنان دانشکده فنی تویسرکان