اخبار

جناب آقای دکتر مهدی حاج ولیئی  طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه دو سال دیگر به عنوان رئیس دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان منصوب گردیدند. در بخشی از ابلاغ ایشان آمده است  امید...

دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اطلاعیه ها