بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مهم درخصوص دانشجویانی که موفق به ارائه مدارک در ثبت نام اینترنتی نشده اند

اطلاعیه مهم درخصوص دانشجویانی که موفق به ارائه مدارک در ثبت نام اینترنتی نشده اند


به اطلاع دانشجویانی که در زمان ثبت نام اینترنتی به دلیل نقص پرونده پذیرش آنها انجام نشده است میرساند ، در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم تعهد نامه کسری مدارک اقدام و تصویر این فرم را در سامانه گلستان بارگذاری نمایند تا پس از بررسی پذیرش آنان نهایی گردد. 

آخرین مهلت جهت تکمیل ثبت نام اینترنتی توسط دانشجو تاریخ 1400/7/13 ساعت 16 میباشد.

 

دریافت فرم تعهد نامه

آدرس کوتاه :