اساتید دانشکده

امیر دارائی گرمه خانی

امیر دارائی گرمه خانی

امیر دارائی گرمه خانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی جذب و رهایش اسانس لاوندر نانوکپسوله شده به عنوان آفت کش در کنترل آفات گیاهی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
بررسی اثر عصاره آبی، الکلی و هیدروالکلی بره موم و گیاهان بن سرخ، خوشاریزه و رزماری بر زنده مانی پروتواسکولکس-های اکینوکوکوس گرانولوزوس در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/18
بررسی تأثیر استویا ربادیانا برتونی بر ویژگی های کیفی پودر ژله فراسودمند کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/04
بررسی تأثیر عصاره ی گیاه کاپاریس اسپینوزا بر ویژگی های کیفی سس مایونز کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/10
فاطمه اسکندری تأثیر پوشش دهی با مالتودکسترین و عصاره برگ زیتون در افزایش مدت ماندگاری گیلاس و ارزیابی ویژگی های کیفی آن در طی انبارداری کارشناسی ارشد 1394/06/31
مهسا اقبالیان راد بهینه سازی پایداری حرارتی روغن نباتی تحت تاثیر اسانس آویشن دنایی با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
احمد پیرحیاتی تاثیر پوشش های خوراکی غنی شده با اسانس های گیاهی در افزایش عمر انباری هلو کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
خدیجه جمشیدی فر بررسی اثر عصاره آبی و اتانولی پوست انار بر مهار ملانوزیس میگو کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
فاطمه خاقانی بررسی اثر ژل دانه ریحان(Ocimum basilicum) بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
زهرا راستیان تاثیر پوشش دهی با مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی قارچ سوخاری سرخ شده به روش سرخ کردن عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/09
فاطمه شعاعی بررسی تولید مربای گل پروبیوتیک بر پایه لاکتوباسیلوس پلانتاروم: ارزیابی زنده مانی باکتری ریزپوشانی شده/نشده و خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و بافتی محصول طی نگهداری کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/11
فریبا شعبانیان بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره پوست سبز گردو استخراج شده به روش اولتراسوند و تاثیر آن در پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/10
مهناز شعبانیان بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره ی پوست سبز گردو استخراج شده به روش ماکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
علیرضا شهروسوند بهینه سازی تاثیر اسانس های گیاهی بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در سبزیجات خوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
شاهو فتاحی بررسی آزمایشگاهی ارزش غذایی کاه کلزای فرآوری شده با اشعه گاما و سایر روش های فرآوری کلاسیک کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
حدیث کهریزی تأثیر پوشش دهی با مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی قارچ سوخاری سرخ شده به روش سرخ کردن عمیق در مایکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سیده زهرا مهری نژادچوبری بررسی اثر موسیلاژ دانه گیاه اسفرزه ((plantago ovata forsk بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/06
ملیحه موسوی بررسی تاثیر افزودن پودر بذرکتان بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست کم چرب معمولی و پروبیوتیک با روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1397/05/22
مریم نوروزی تولید و ارزیابی ویژگی های امولسیون های دوگانه تثبیت شده با هیدروکسی پروپیل متیل سلولز کارشناسی ارشد 1399/07/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی صنایع غذایی 2 1015083 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015133 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 17:00) نامشخص
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
صنایع آشامیدنیها 1015094 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
طرح آزمایشات 1015068 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (08:30 - 10:30)
طرح آزمایشات 1015068 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (08:30 - 10:30)
کنسرو سازی 1015089 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
کنسرو سازی 1015089 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
اصول مهندسی صنایع غذائی (2) 1015029 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
اصول نگهداری مواد غذایی 1015081 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) نامشخص
تجزیه مواد غذایی 1015133 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
کاربرد کامپیوتر 1015005 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
کنسرو سازی 1015089 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30)
اصول مهندسی صنایع غذائی (1) 1015028 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
تجزیه مواد غذایی 1015132 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
تکنولوژی پس از برداشت 1015119 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2