اخبار

اداره کل تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد به منظور تکمیل اعضای انجمن ورزشی دانشجویی، انتخابات انجمن های ورزشی دانشکده ها را در ترم جاری به صورت مجازی برگزار نماید. از تمامی دانشجویان ( دختر و...

چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

مشاهده همه اخبار

اطلاعیه ها