اخبار

 با توجه به تصمیم شورای دانشگاه در جلسه ١٢ خرداد ١٣٩٩، مبنی بر برگزاری کلیه امتحانات پایان‌ترم ۹۸۲ به صورت غیرحضوری و ادامه آموزش مجازی و نیز تاکیدات روزهای اخیر مقامات وزارت بهداشت بر جدی‌بودن...

شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه ها